Thailand The big Picture
Picture of NECTEC's logo
Picture of Thailand the Big Picture's logo
เนคเทค
 
Picture of UK flag Picture of USA flag English/ Picture of Thai flag ไทย ทั่วโลก
แนะนำเนคเทคการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรนโยบายและโครงสร้างพื้นฐาน
ข่าวและกิจกรรมบริการผ่านเว็บเอกสารเผยแพร่ถาม-ตอบติดต่อเราแผนผังเว็บไซต์
เกี่ยวกับประเทศไทย   ข่าววันนี้ NEXT   ยินดีต้อนรับสู่เนคเทคNEXT

weather satellite photo

ภาพสภาพอากาศ

ค่าเงินบาท
USD 1 =42.96
Euro 1 = 44.93
Yen 100 = 35.91

Set index
371.90
+2.21

วันที่ 30/1/2003
เวลา 14:32:09

ข้อมูลประเทศไทย
ข้อมูลอากาศ
สภาพน้ำในประเทศไทย
บริการข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
แผนที่อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
เว็บไซต์ยอดนิยม
บริการผ่านเว็บ
Untitled Document

ข่าวไวรัส ! NEXT

News's Picture ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการ เพื่อจัดตั้งธุรกิจใหม่ด้านเทคโนโลยี (Techno-business Start-up Program)
ข่าวไอซีที NEXTNEXT
หนังสือแนะนำ วีดีโอและบทความ ข่าวฝึกอบรม
Picture Of New Book สร้าง อินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ ระดับอาชีพ ด้วยลินุกซ์ >> Morning Talk in ICT Contest festival >> โครงการ ความร่วมมือ ทดสอบระบบ การเรียนการสอน ออนไลน์ด้านไอที >>
:: วิสัยทัศน์ ::
"วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และสังคมแห่งภูมิปัญญา"


:: สารจากผู้อำนวยการ ::
กิจกรรมและข่าวเนคเทค
Thailand The Big Picture
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อ NEXT
 • การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ผลกระทบของประเทศไทย กับการบังคับใช้สิทธิบัตรซอฟต์แวร์
 • ยกเลิกการจัดการครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ ในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
 •  
  เว็บไซต์แนะนำ
  เว็บเนคเทคดั้งเดิม
  เรียนรู้ผ่านเว็บ
  ฝึกอบรมไอที
  สมัครงานที่เนคเทค
  วารสารวิชาการ
  คอมพิวเตอร์ราคาประหยัด
  การสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที
  ลีนุกซ์ทะเล
  ลีนุกซ์ SIS
  การประกวดโครงการไอที
  ระดับเยาวชน

  Untitled Document
  NSTDA  ||  NECTEC ||  BIOTEC  ||  MTEC ||  NITC ||  SOFTWARE PARK ||  GITS ||  ECRC ||  BID ||  SCHOOLNET ||  BCP  ||  RDD

  สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
  112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร 0-2564-6900 ต่อ 2346-55
  แผนที่